สินค้าหัตกรรม แกะสลัก,เครื่องเงิน,เครื่องเขิน,อัญมณี,เครื่องประดับ,งานปั้น,ของที่ระลึก,ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
ลงโฆษณา,ลงโฆษณาฟรีเชียงใหม่,โฆษณา,โฆษณาฟรี

 
home   หน้าแรก  
 
  cart   รายการสินค้า
 
  cart   ตะกร้า  
 
  login   เข้าสู่ระบบ
 
 
บ้านถวาย ... หมู่บ้าน หัตถกรรมไม้เชียงใหม่

บ้านถวาย

หมู่บ้าน หัตถกรรมไม้แกะสลักเชียงใหม่ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งกำเนิดของง านแกะสลักไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ จนผลิตภัณฑ์ ไม้แกะสลักเชียงใหม่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งด้านคุณค่า และคุณภาพของสินค้า 

จุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศิลป์ที่โดดเด่น เช่น งานแกะสลักไม้ , งานเดินเส้น – แต่งลาย , งานลงรัก – ปิดทอง , แอนติค , เครื่องเงิน , เครื่องเขิน , ผ้าทอ , เครื่องจักรสาน และเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 


กว่าจะมาเป็นบ้านถวายหมู่บ้าน ไม้แกะสลักเชียงใหม่

    อดีตที่ผ่านมา 40 กว่าปี บ้านถวายได้สืบสานงานไม้แกะสลัก จากรุ่นสู่รุ่น จากการก่อกำเนิดขึ้น ของปูชนียบุคคล 3 ท่าน คือ พ่อหนานแดง พันธุสา , พ่อใจมา อิ่นแก้ว และ พ่อเฮือน พันธุศาสตร์ ที่ได้เดินทางไปทำงาน และเรียนแกะสลักไม้ที่ร้านน้อมศิลป์ บ้าน วัวลาย ประตูเชียงใหม่ เมื่อ พ . ศ . 2500 – 2505 และได้นำมาแพร่หลายในหมู่บ้านถวาย จนกลายเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักที่มีฝีมือ และมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศหัตถศิลป์ที่ขึ้นชื่อของบ้านถวาย

     • งานแกะสลักไม้ : ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านถวาย และจังหวัดเชียงใหม่ 
     • งานเทคนิคสีเนื้อไม้ : เป็นงานที่โชว์ให้เห็นถึงความสวยงามของเนื้อไม้ตามธรรมชาติ 
     • งานเทคนิคสีแตกลายงา : เป็นงานที่ตั้งใจให้สีเกิดการแตกแยกตัว เพื่อให้ดูคล้ายของเก่า – โบราณ 
     • งานแอนติค : เป็นงานที่ทำขึ้น โดยใช้เทคนิคสีต่าง ๆ ทำเลียนแบบของเก่า – โบราณ 

ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,งานไม้ เชียงใหม่
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http :// teawchiangmai. com /chiangmaiboard/index.php?topic=133.0

การแกะสลักไม้


ศิลปะการแกะสลักไม้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ตกทอดสืบต่อเรื่อยมาจนปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ให้ทรงคุณค่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หาครูมาสอนวิชานี้แก่สมาชิกศิลปาชีพ โดยทรงเน้นให้ใช้ไม้อย่างคุ้มค่าและและเหมาะที่สุด (กรมศิลปากร, 2537 : 87)


การแกะสลักเป็นอาชีพที่มีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะทางภาคเหนือเพราะเป็นแหล่งที่หาวัตถุดิบได้ง่ายการแกะสลักแต่ละจังหวัดจะมีลักษณะแตกต่างกัน
ตามปกติการแกะสลักลวดลายในที่ประดับต่าง ๆ นั้น ไทยเรามีตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว เช่น การแกะสลักเพื่อประดับตามบ้านหรือวัดวาอาราม เป็นต้น


วัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก
ไม้ คือวัสดุที่ใช้มากที่สุดไม้ที่ใช้ในการแกะสลักมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดให้ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามสีสันและลวดลายของไม้
ไม้สัก เป็นไม้ที่นิยมใช้ในการแกะสลักมากที่สุดเพราะมีผิวละเอียดและลายไม้สวย
ไม้ชิงชัน เป็นไม้ที่นิยมมากเช่นเดียวกัน
ไม้โมกมัน เป็นไม้ที่นิยมกันพอสมควรเพราะราคาถูกและลวดลายไม้สวยงาม
ไม้ฉำฉา เป็นไม้ที่นิยมกันพอสมควรเพราะราคาถูกที่สุด ผลิตง่ายเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อน แม้ว่าลวดลายจะไม่สวยเท่าไม้อื่น ๆ นอกจากนี้สมหวัง คงประยูร กล่าวถึงลักษณะการแกะสลักไม้ไว้ความว่า
 

ประเภทของการแกะสลัก มี 3 ประเภทคือ 
1. ภาพประเภทนูนต่ำ 
2. ภาพประเภทนูนสูง 
3. ภาพประเภทลอยตัว
 

การแกะสลักไม้มีอยู่สองลักษณะ อย่างหนึ่งคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้ เช่น หน้าบ้าน บานประตู หน้าต่างโบสถ์วิหารของวัด อีกลักษณะหนึ่งคือการแกะลอยตัวเช่น พระพุทธรูป ตัวละคร สัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น นิยมใช้ไม้สักเป็นวัสดุในการแกะสลัก เพราะมีความอ่อนและเหนียวพอสมควร สามารถแกะสลักได้ลายคมชัดตามต้องการ มีลวดลายสวยงามในเนื้อและมีคุณสมบัติในการดูดซับสีหรือรักเป็นอย่างดี (สมหวัง คงประยูร, ม.ป.พ. : 40)
เครื่องมือที่ใช้ในการแกะประกอบด้วยสิ่วหน้าต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะทำขึ้นเองเพื่อให้ใช้ได้ถนัดมือช่างผู้ทำงานและเหมาะกับงานประเภทใดประเภทหนึ่ง สิ่วแต่ละขนาดใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ใช้ตอกลงในเนื้อไม้เพื่อเติมเส้นลายและขุดพื้นให้ลึกลง ใช้เจียนปาดตัดลายตั้งเหลี่ยมเป็นชั้นเชิงเพื่อคัดตัวลายให้เด่นชัดขึ้น การแกะครั้งแรกเรียกว่าโกลน เป็นสิ่งสำคัญมากต้องโกลนให้ดีก่อนจึงจะแกะลายแกะรูปต่อได้สัดส่วนถูกต้องสวยงาม เมื่อเสร็จขั้นตอนการแกะแล้ว จึงจะลงรักปิดทองหรือลงสี ลงน้ำมันตามต้องการ 
การแกะสลักภาพลายเส้น เป็นการเซาะร่องตามลวดลายของเส้นให้มีความหนักเบาเท่ากันตลอดทั้งแผ่น
การแกะสลักภาพนูนต่ำ เป็นการแกะสลักภาพให้นูนขึ้นสูงจากพื้นแผ่นของไม้เพียงเล็กน้อยไม่แบนราบเหมือนภาพลายเส้น
การแกะสลักภาพนูนสูง เป็นการแกะสลักภาพให้ลอยสูงขึ้นมาเกือบสมบูรณ์เต็มตัว ความละเอียดของภาพมีมากกว่าภาพนูนต่ำ
การแกะสลักภาพลอยตัว เป็นการแกะสลักไม้ให้มีลักษณะเป็น 3 มิติ มองเห็นได้รอบด้าน
 

การแกะสลักลาย
หลังจากออกลวดลายได้ตามต้องการแล้วลอกลายลงบนพื้นไม้ ใช้เลื่อยเลื่อยไม้ส่วนที่ไม่ต้องการออกเสียก่อน เป็นการขึ้นรูปหรือโครงลาย แต่ถ้าเป็นการแกะสลักไม้ทั้งแผ่นก็เริ่มงานที่การสกัดลวดลาย หรือกรุลายให้รู้ว่าส่วนใดเป็นพื้น ส่วนใดเป็นตัวลาย โดยใช้สิ่วขนาดใหญ่สกัดรอยเป็นการคัดตัวลาย เมื่อคัดตัวลายเสร็จเรียบร้อยทั้งแผ่นจึงมาถึงการขุดพื้น ขั้นแรกจะขุดเพียงพื้น ๆ ก่อน แล้วตรวจดูความถูกต้อง จึงลงมือขุดต่อไปให้เป็นพื้นลึกตามที่ต้องการ
พอขุดพื้นได้ที่ก็ลงมือแกะตัวลายหรือโกลนลาย ด้วยการใช้สิ่วฉาก หลังจากโกลนลายเสร็จ จึงทำการเก็บรายละเอียดของลายให้มีความอ่อนช้อย ซับซ้อน ด้วยสิ่วเล็บมือ และสิ่วขมวด จนได้งานแกะสลักที่พึงพอใจ จึงลงมือขั้นตกแต่ง ขัดกระดาษทราย ทาดินสอพอง ทาน้ำมันเคลือบเนื้อไม้ หรือทาน้ำมันชักเงาตามชนิดของงานเป็นขั้นสุดท้าย
งานแกะสลักไม้ที่ดีจะไม่มีการขัดถู กระดาษทรายบนตัวลวดลายเหล่านั้นเลยสามารถลงรักปิดทอง หรือทาน้ำมันเคลือบไม้ชักเงาได้ทันที
 

 

คำค้น : งานไม้เชียงใหม่,ไม้แกะสลักเชียงใหม่,งานแกะสลักเชียงใหม่,บ้านถวายเชียงใหม่

  

 
 โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี   ลงโฆษณาฟรี 
Free!  Classified

เครื่องเงิน,เครื่องเขิน,เครื่องประดับ
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ เครื่องเงิน เชียงใหม่,เครื่องเขิน เชียงใหม่
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ อัญมณี เชียงใหม่ ,เครื่องประดับ เชียงใหม่
เครื่องจักสาน,เครื่องหวาย
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ เครื่องจักสาน เชียงใหม่ ,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่
หัตถกรรมไม้
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ ไม้แกะสลัก เชียงใหม่
หัตถกรรมผ้า
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ ผ้าฝ้าย เชียงใหม่ ,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ ผ้าไหม เชียงใหม่
 

 
 
ลงโฆษณาฟรี,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,โฆษณา,ลงประกาศฟรี,ลงประกาศ,รับทำ S.E.O.

ลงโฆษณาฟรี , ลงโฆษณา , โฆษณาฟรี , โฆษณา , ลงประกาศฟรี , ลงประกาศ , รับเขียนเว็บไซต์
 
 
รับจัดโต๊ะจีน   ของที่ระลึก-ศิลปะ หัตถกรรม   ที่พักเชียงใหม่   classified.smileplaza.net
 
         
     
 
e-Business & marketing    
smileplaza.net  บริการ ลงโฆษณาฟรี สำหรับ sme ธุรกิจต่างๆ และบุคคลทั่วไป
webservicethai.net  บริการ รับเขียนเว็บไซต์ พร้อมบริการหลังการขายช่วยดูแลอัพเดทเนื้อหาให้ตลอดอายุการใช้งาน
shopth.net  บริการ ร้านค้าออนไลน์ฟรี สำหรับ sme นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป
webservicegateway.net  ศูนย์รวมบริการต่างๆด้าน e-Business,sme, ธุรกิจ และข้อมูลต่างๆทั่วไทย  ภูเก็ต  ชลบุรี  ระยอง  สงขลา  โคราช  ขอนแก่น  เชียงราย   
 
     
 
Construction    
constructionthai.com  ศูนย์รวม วัสดุก่อสร้าง ออนไลน์
toiletthailand.com  ศูนย์รวม ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป จากโรงงานผลิตโดยตรง บริการจัดส่งถึงหน้างานของท่านพร้อมติดตั้งทั่วไทย
   
 
     
 
 บริการ อื่นๆ    
flowerdeliverythailand.net  ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งดอกไม้
autopartasia.com  ศูนย์รวม อะไหล่รถยนต์
finance.siamcard.net  บริการ ไฟแนนซ์รถยนต์
siamcard.net  บริการ สินเชื่อเงินสด
taradthaionline.com  ศูนย์รวม พันธุ์ไม้ ผลิตผลทางการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ย ฮอร์โมน และวัสดุภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ
mobilephonethai.com   ร้านขายมือถือ ออนไลน์
 
     
     

  © Copyright 2003-2010 www.SmilePlaza.net  All rights reserved.