สินค้าหัตกรรม แกะสลัก,เครื่องเงิน,เครื่องเขิน,อัญมณี,เครื่องประดับ,งานปั้น,ของที่ระลึก,ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
ลงโฆษณา,ลงโฆษณาฟรีเชียงใหม่,โฆษณา,โฆษณาฟรี

 
home   หน้าแรก  
 
  cart   รายการสินค้า
 
  cart   ตะกร้า  
 
  login   เข้าสู่ระบบ
 
 
ชาวล้านนาดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเกษตรกรรม ทำไร่ทำนา เมื่อเสร็จภาระกิจหลักเหล่านี้แล้ว 
ก็มีเวลาว่างในการประดิษฐ์หัตถกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องจักสาน ซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ
วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไผ่ ซึ่งมีมากในภาคเหนือ 
นอกจากนี้ก็มีหวาย ใบตาล ใบลาน แหย่งหรือกก 
 

เครื่องจักสานเชียงใหม่ และจังหวัดในภาคเหนือ
ที่เป็นภาชนะใช้กับอาหาร

ก่องข้าว (กล่องข้าว)
เป็นภาชนะใส่ข้าวเหนียวนึ่งสานด้วยไม้ไผ่ รูปทรงแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ฐานส่วนล่างทำด้วยไม้ กลางเป็นตัวกล่องที่คอย่อขนาดเล็กลง เพื่อฝาครอบได้ เป็นส่วนที่ 3 กล่องข้าวสานด้วยไม้ไผ่และใบลาน มีรูปแบบและความงามต่างกันไปตามท้องถิ่น 
มีขนาดและรูปทรงต่างๆ กัน ก่องข้าวของภาคเหนือทั่วไปแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
คือส่วนฐาน มักจะทำด้วยไม้เป็นรูปกากบาทติดอยู่กับส่วนก้นเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับตั้ง 
ตัวก่อง มักสานก้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือกลมต่อขึ้นมาเป็นทรงกระบอกคอคอดเข้าเล็กน้อย 
ส่วนที่สามคือฝา มีลักษณะเป็นฝาครอบ 
มักจะมีหูสำหรับร้อยเชือกที่ใช้เป็นที่หิ้วหรือแขวนมาจากตัวก่องรูปแบบของก่องข้าวในปัจจุบัน 
บางท้องถิ่นได้วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปจากโบราณบ้าง 
เช่นสานด้วยพลาสติกแทนตอก และมีรูปทรงแปลกๆแตกต่างกันไปตามความนิยมของผู้ใช้ 
แต่ประโยชน์และความสวยงามไม่สมบูรณ์ลงตัวเหมือนก่องข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่


ซ้าหวด

เป็นภาชนะใส่ข้าวเหนียว หลังจากแช่น้ำไว้ นำมาซาวใส่ซ้าหวด ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ แล้วนำไปใส่ไหข้าวนึ่งต่อไป
แอ้บเข้า (แอ้บข้าว)
เป็นภาชนะใส่ข้าวเหนียวนึ่งอีกแบบหนึ่ง มี 2 ส่วนคือ ตัวกล่องข้าวกับฝาครอบ ลักษณกะกลมแบน ไม่มีขา มีน้ำหนักเบา ใช้พกพาไปกับตัวเวลาเดินทาง หรือไปทำงานนอกบ้าน 

ฝาปิดไหข้าว
รูปทรงคล้ายฝาชี แต่มีขนาดเล็ก ใช้ปิดไหข้าวนึ่งให้ร้อนระอุ และระบายไอน้ำได้เล็กน้อย

โตก
เปรียบเสมือนโต๊ะอาหารของชาวล้านนา ส่วนใหญ่ทำด้วยไม้สัก ที่เป็นโต๊ะจักสานก็มีบ้าง โตกจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม ความสูงก็จะเสมอกัน เป็นการบกอาหารให้สูงเหนือพื้น เพื่อรักษาความสะอาด

ฝาจี (ฝาชี)
ใช้ครอบอาหาร เพื่อไม่ให้แมลงตอม มีทั้งทำด้วยหวายและไม้ไผ่

แอ้บหมาก, แอ้บยา, แอ้บเมี่ยง
มักจะจัดเฉพาะอีกชุดหนึ่ง มีทั้งแบบที่สานด้วยไม้ไผ่และใบลาน เป็นรูปเหลี่ยมบ้าง วงรีบ้าง มีลวดลายการสานสวยงาม ใช้ใส่หมาก เมี่ยง บุหรี่ เพื่อเสพผ่อนคลายอารมณ์ หลังจากรับประทานอาหารแล้ว 
คำค้น : เครื่องจักสานเชียงใหม่,ร้านขายเครื่องจักสานเชียงใหม่,เครื่องหวายเชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่

  

 
 โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี   ลงโฆษณาฟรี 
Free!  Classified

เครื่องเงิน,เครื่องเขิน,เครื่องประดับ
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ เครื่องเงิน เชียงใหม่,เครื่องเขิน เชียงใหม่
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ อัญมณี เชียงใหม่ ,เครื่องประดับ เชียงใหม่
เครื่องจักสาน,เครื่องหวาย
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ เครื่องจักสาน เชียงใหม่ ,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่
หัตถกรรมไม้
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ ไม้แกะสลัก เชียงใหม่
หัตถกรรมผ้า
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ ผ้าฝ้าย เชียงใหม่ ,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่
 เครื่องเงิน เชียงใหม่,โรงงานเครื่องเงิน เชียงใหม่,ร้านขายเครื่องเงินเชียงใหม่,เครื่องเงินสันกำแพง,เครื่องเงินวัวลาย,เครื่องเขิน เชียงใหม่,เครื่องประดับชาวเขา เชียงใหม่,เครื่องประดับ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เชียงใหม่,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,งานไม้ เชียงใหม่,ไม้แกะสลัก เชียงใหม่,งานแกะสลัก เชียงใหม่,เครื่องจักสาน เชียงใหม่,ผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าฝ้ายทอมือ เชียงใหม่,ร้านขายผ้าฝ้าย เชียงใหม่,ผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านผ้าไหม เชียงใหม่,ร้านขายผ้าไหม เชียงใหม่,เฟอร์นิเจอร์หวายเชียงใหม่ ผ้าไหม เชียงใหม่
 

 
 
ลงโฆษณาฟรี,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,โฆษณา,ลงประกาศฟรี,ลงประกาศ,รับทำ S.E.O.

ลงโฆษณาฟรี , ลงโฆษณา , โฆษณาฟรี , โฆษณา , ลงประกาศฟรี , ลงประกาศ , รับเขียนเว็บไซต์
 
 
รับจัดโต๊ะจีน   ของที่ระลึก-ศิลปะ หัตถกรรม   ที่พักเชียงใหม่   classified.smileplaza.net
 
         
     
 
e-Business & marketing    
smileplaza.net  บริการ ลงโฆษณาฟรี สำหรับ sme ธุรกิจต่างๆ และบุคคลทั่วไป
webservicethai.net  บริการ รับเขียนเว็บไซต์ พร้อมบริการหลังการขายช่วยดูแลอัพเดทเนื้อหาให้ตลอดอายุการใช้งาน
shopth.net  บริการ ร้านค้าออนไลน์ฟรี สำหรับ sme นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป
webservicegateway.net  ศูนย์รวมบริการต่างๆด้าน e-Business,sme, ธุรกิจ และข้อมูลต่างๆทั่วไทย  ภูเก็ต  ชลบุรี  ระยอง  สงขลา  โคราช  ขอนแก่น  เชียงราย   
 
     
 
Construction    
constructionthai.com  ศูนย์รวม วัสดุก่อสร้าง ออนไลน์
toiletthailand.com  ศูนย์รวม ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป จากโรงงานผลิตโดยตรง บริการจัดส่งถึงหน้างานของท่านพร้อมติดตั้งทั่วไทย
   
 
     
 
 บริการ อื่นๆ    
flowerdeliverythailand.net  ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งดอกไม้
autopartasia.com  ศูนย์รวม อะไหล่รถยนต์
finance.siamcard.net  บริการ ไฟแนนซ์รถยนต์
siamcard.net  บริการ สินเชื่อเงินสด
taradthaionline.com  ศูนย์รวม พันธุ์ไม้ ผลิตผลทางการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ย ฮอร์โมน และวัสดุภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ
mobilephonethai.com   ร้านขายมือถือ ออนไลน์
 
     
     

  © Copyright 2003-2010 www.SmilePlaza.net  All rights reserved.